NeuroCom® International, Inc. jest wyłącznym konstruktorem, producentem i dystrybutorem następujących skomputeryzowanych systemów do diagnozowania i rehabilitacji pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności:

 

Basic Balance Master

Obiektywna ocena i rehabilitacja  przedsionkowej i dowolnej motorycznej kontroli równowagi

 

Balance Master

Obiektywna ocena i rehabilitacja  przedsionkowej i dowolnej motorycznej  kontroli równowagi oraz aktywności dnia codziennego.

 

SMART Balance Master

Obiektywna ocena i rehabilitacja pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym.

 

EquiTest

Skomputeryzowana dynamiczna  posturografia (Computerized Dynamic Posturography (CDP).

Obiektywna ocena pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym. Systematyczne badanie efektywności oddziaływania bodźców wizualnych, przedsionkowych i somatosensorycznych na równowagę oraz czasu, mocy i koordynacji automatycznych ruchów posturalnych.

 

SMART EquiTest

Skomputeryzowana dynamiczna  posturografia (Computerized Dynamic Posturography (CDP)).

Obiektywna ocena i rehabilitacja pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym. Systematyczne badanie efektywności oddziaływania bodźców wizualnych, przedsionkowych i somatosensorycznych na równowagę oraz czasu, mocy i koordynacji automatycznych ruchów posturalnych.

 

VSR Sport

VSR Sport został zaprojektowany przez firmę NeuroCom specjalnie dla rynku sportowego. Jest przenośnym i łatwym w obsłudze urządzeniem przeznaczonym dla trenerów, lekarzy sportowych oraz innych specjalistów medycyny sportu. Badania wykonane przy pomocy VSR Sport pozwalają na podjęcie obiektywnej decyzji kiedy sportowiec może bezpiecznie wrócić do treningów po łagodnym urazie mózgu. Jest to szczególnie ważne w dziedzinach sportu,  w których kładziony jest duży nacisk na szybki powrót zawodnika do gry.

 

Clinical Research System (CRS)

Equitest System badań klinicznych (CRS™)

Systemy te łączą wydajność kliniczną systemów EquiTest i SMART EquiTest firmy NeuroCom do dynamicznych badań postawy z możliwościami rejestracyjnymi płyty sił Dual Top firmy AMTI z oprogramowaniem do testów dynamicznych firmy NeuroCom sprawdzonym w zaawansowanych badaniach posturograficznych w chodzie i równowagi w laboratoriach na całym świecie.

Systemy badań klinicznych są źródłem obiektywnych informacji o funkcji kontroli równowagi (doznaniach czuciowych oraz reakcjach świadomych i odruchowych) u badanych, umożliwiają definiowanie złożonych badań czuciowych i motorycznych odtwarzających warunki rzeczywiste i zapewniają pełny dostęp do szczegółowych danych o reakcjach na siły (w osiach X, Y i Z) podczas prób utrzymania równowagi.

 

InVision

Ocena umiejętności zachowania ostrości wzrokowej i stabilnej fiksacji podczas wykonywania aktywnych ruchów głową.

  

Wymienione urządzenia chronione są szeregiem patentów w USA jak również w innych krajach. Balance Master® and EquiTest® są zastrzeżonymi znakami towarowymi  NeuroCom® International, Inc.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt