Basic Balance Master® (dostępna wersja stacjonarna i przenośna)

Obiektywna ocena oraz rehabilitacja przedsionkowej i świadomej motorycznej kontroli równowagi

 

 

Specyfikacja

Systemy NeuroCom®  zapewniają obiektywne metody pomiaru kluczowych parametrów określających równowagę i mobilność pacjenta. Balance Master® dostarcza dodatkowo protokołów rehabilitacji  z użyciem wizualnego biofeedback’u.

Systemy NeuroCom®są jedynymi tego rodzaju urządzeniami na rynku, posiadającymi tak obszerną bibliografię opisu zaburzeń oraz funkcjonalnych protokołów, związanych z zaburzeniami równowagi i mobilności.

Protokoły dostępne w wersji Basic Balance Master:

 

Dostępne standardowe protokoły oceny:

Standardowe protokoły oceny

 

VSR Sport®

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master® 

EquiTest® 

SMART EquiTest®

Modified Clinical Test of Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Center of Gravity (COG) Alignment

TAK 

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Limits of Stability (LOS)

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Rhythmic Weight Shift

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Weight Bearing Squat

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Unilateral Stance Test

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

* Sprawdź i porównaj jakie protokoły oceny dostępne są w innych aparatach

 

Modified Clinical Test of the Sensory Interaction on Balance (mCTSIB)

 Określa posturalną prędkość wychyleń w 4 warunkach:

 • pacjent pozostaje z otwartymi oczami na stabilnym podłożu
 • pacjent ma zamknięte oczy i stoi na stabilnym podłożu
 • pacjent pozostaje z otwartymi oczami na niestabilnym podłożu (gąbka)
 • pacjent ma zamknięte oczy i stoi na niestabilnym podłożu (gąbka)

 

Center of Gravity (COG) Alignment

Położenie środka ciężkości

 Wszystkie  płyty siłowe kalibrowane są do wzrostu każdego pacjenta. Rzeczywisty środek ciężkości pacjenta wyświetlany i śledzony jest na monitorze. Pozycja środka ciężkości pacjenta jest dokładnie detekowana i prezentowana niezależnie od położenia/ustawienia stóp na platformie.

 

Limits of Stability (LOS) 

Limity stabilności

Określa charakterystykę poszczególnych ruchów związanych z możliwościami pacjenta do świadomego wychylenia środka ciężkości do zadanych limitów stabilności (położonych w 4 kierunkach i na 4 przekątnych) oraz utrzymania stabilności w tych pozycjach. Mierzonymi wartościami są czas reakcji, prędkość wychylenia, kontrola kierunku, ostateczne wychylenie i maksymalne wychylenie. Długość każdego cyklu wynosi 8 sekund, cele znajdują się w teoretycznych limitach stabilności (100%).

 

Rhythmic Weight Shift

 Rytmiczne przeniesienie ciężaru

 

Określa charakterystyki ruchu związane z możliwościami świadomego przemieszczania środka ciężkości w prawo/lewo oraz do przodu/tyłu. Odbywa się to w kontrolowany (rytmiczny) sposób i w 3 odmiennych szybkościach (1, 2 i 3 sek.). Mierzone parametry to poosiowa (zamierzona) prędkość wychylenia oraz kontrola kierunku.

 

Unilateral Stance

Stanie na jednej nodze

Określa posturalną prędkość wychylenia pacjenta stojącego na prawej lub lewej nodze, z oczyma otwartymi i zamkniętymi. Długość każdego przebiegu wynosi 10 sek.

Dostępne protokoły treningowe:

Standardowe protokoły treningowe z biofeedbacki’em

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

 SMART EquiTest®

Sekwencyjny trening równowagi podczas siadania

 TAK

 TAK

 TAK

Opcja

Opcja

Trening dot. stania, utrzymywania ciężaru i mobilności

 TAK

 TAK

 TAK

Opcja

Opcja

Trening w zamkniętym łańcuchu sekwencyjnym

 TAK

 TAK

 TAK

Opcja

Opcja

* Sprawdź i porównaj jakie protokoły treningowe dostępne są w innych aparatach

 

Akcesoria do rehabilitacji 

 

Ćwiczenia treningowe dla standardowych grup aktywności dot. siadania, przenoszenia ciężaru, mobilności oraz treningu w zamkniętym łańcuchu sekwencyjnym

 

Grupy aktywności określa się z początkowych składowych funkcji ruchowych, będących podstawą aktywności dnia codziennego. Operator ma możliwość wyboru wielu opcji protokołów postępowania, pokrywających potrzeby indywidualnego pacjenta,  m.in.:

 •  26 standardowych celów
 • ustalenie tempa każdego z ćwiczeń  
 • ustalenie odległości poruszania się pacjenta 
 • typ/wielkość wizualnego biofeedback’u prezentowanego pacjentowi

Dla każdej z grup przygotowano ćwiczenia o narastającym stopniu trudności aby zaspokoić potrzeby różnych pacjentów w procesie powrotu do zdrowia.

 

Dokumentacja

 

Comprehensive Report

Obszerny raport

Urządzenia  NeuroCom® dostarczają podstawowych składowych obiektywnej dokumentacji dokonań pacjenta (zarówno początkowych jak również ich zmian). Dokonują automatycznego zestawienia z normami, dopasowanymi do grupy wiekowej pacjenta. Uzyskuje się analizy i raporty zawierające dane graficzne i liczbowe dot. czasu ruchu, siły podniesienia, siły zejścia, odległości ruchu, kontroli kierunku oraz prędkości wychylenia podczas testu.

 

Evaluation Note

Notatka

Notatka zawiera wydruk danych, uzyskanych podczas testu, które nie zmieściły się w normie (odniesionej do populacji lub danych normatywnych).

 

Daily Training Report

Raport treningowy

Raport dzienny dostarcza informacji o wykonanych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, składający się z następujących elementów:

 • Czas – urządzenie rejestruje czas od rozpoczęcia pierwszego ćwiczenia do końca sesji treningowej.
 • Wybrane parametry ćwiczeń i treningu (rodzaj ćwiczenia, poziom, tempo, LOS, etc.).
 • Stopień prawidłowości wykonania ćwiczeń
 • Dodatkowe miejsce do zamieszczenia informacji o użytych akcesoriach, użytym torowaniu, udzielonych wskazówkach lub uwagach specyficznych dla danego ćwiczenia, jak również komentarze dot. oceny osiągnięć pacjenta w dniu bieżącym.

 

Progress Report

Raport  postępów 

Raport postępów zawiera graficzne podsumowanie osiągnięć pacjenta podczas kolejnych testów. Raport obiektywnie dokumentuje poprawę stanu zdrowia pacjenta.

 

Specyfikacja techniczna (hardware)

 

SYSTEM HARDWARE

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

SMART EquiTest®

18” x 18” (46 cm x 46 cm) Statyczna platforma posturograficzna

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Komputer kompatybilny z IBM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Monitor kolorowy LCD

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Drukarka HP DeskJet

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Mysz bezprzewodowa typu trackball

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Elektryczny izolowany transformator

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wózek

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

AKCESORIA

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

SMART EquiTest®

Podkładka z gąbki

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Rocker Board

Podstawka typu kołyska

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Bloki do wspinania się / schodki

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Angled Foot Wedges

Trójkątne klocki

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

 * Sprawdź i porównaj jaka jest specyfikacja techniczna innych aparatów

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt