SMART Balance Master®

Obiektywna ocena i rehabilitacja pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym

 

 

Specyfikacja:

Systemy NeuroCom®  zapewniają obiektywne metody pomiaru kluczowych parametrów określających równowagę i mobilność pacjenta. Balance Master® dostarcza dodatkowo protokołów rehabilitacji  z użyciem wizualnego biofeedback’u. Systemy NeuroCom® są jedynymi tego rodzaju urządzeniami na rynku, posiadającymi tak obszerną bibliografię opisu zaburzeń oraz funkcjonalnych protokołów, związanych z zaburzeniami równowagi i mobilności.

 

Dostępne standardowe protokoły oceny:

Standardowe protokoły oceny

 

VSR Sport®

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master® 

EquiTest® 

SMART EquiTest®

Sensory Organization Test (SOT)

NIE 

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Adaptation Test (ADT)

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Center of Gravity (COG) Alignment

TAK 

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Limits of Stability (LOS)

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Strategy Analysis

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Rhythmic Weight Shift

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Weight Bearing Squat

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Unilateral Stance Test

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Sit-To-Stand

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Walk Across

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Tandem Walk

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Step-Quick-Turn

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Step-Up-and-Over

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Forward Lunge

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

* Sprawdź i porównaj jakie protokoły oceny dostępne są w innych aparatach

 

Sensory Organization Test (SOT)

Obiektywne rozpoznanie nieprawidłowości działania trzech systemów sensorycznych pacjenta, odpowiadających za kontrolę posturalną: somatosensorycznego, wzrokowego i przedsionkowego. Do oczu, stóp, stawów pacjenta dostarczane są nieprawdziwe informacje (poprzez  ruch otoczenia wzrokowego (kabiny) i/lub podłoża).

 

SOT przebiega w 6 warunkach sensorycznych:

 1. oczy otwarte; podłoże stabilne
 2. oczy zamknięte; podłoże stabilne
 3. oczy otwarte; podłoże stabilne; ruchome otoczenie wzrokowe (otoczenie porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta)
 4. oczy otwarte, podłoże niestabilne (porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta), otoczenie wzrokowe nieruchome
 5. oczy zamknięte, podłoże niestabilne (porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta)
 6. oczy otwarte; podłoże niestabilne (porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta); ruchome otoczenie wzrokowe (otoczenie porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta)

Adaptation Test (ADT)

Seria zmian nachylenia płyty siłowej od poziomu ujawnia automatyczne odpowiedzi motoryczne lub posturalne. Obroty trwają 0,4 sekundy i są zunifikowane amplitudowo dla wszystkich przebiegów i pacjentów. Pomiary określają możliwości adaptacji systemu motorycznego do zmiennych warunków związanych z podłożem.

 

Center of Gravity (COG) Alignment

Położenie środka ciężkości 

Wszystkie  płyty siłowe kalibrowane są do wzrostu każdego pacjenta. Rzeczywisty środek ciężkości pacjenta wyświetlany i śledzony jest na monitorze. Pozycja środka ciężkości pacjenta jest dokładnie detekowana i prezentowana niezależnie od położenia/ustawienia stóp na platformie.

 

Limits of Stability (LOS) 

Limity stabilności 

Określa charakterystykę poszczególnych ruchów związanych z możliwościami pacjenta do świadomego wychylenia środka ciężkości do zadanych limitów stabilności (położonych w 4 kierunkach i na 4 przekątnych) oraz utrzymania stabilności w tych pozycjach. Mierzonymi wartościami są czas reakcji, prędkość wychylenia, kontrola kierunku, ostateczne wychylenie i maksymalne wychylenie. Długość każdego cyklu wynosi 8 sekund, cele znajdują się w teoretycznych limitach stabilności (100%).

 

Strategy Analysis

Analiza strategii

W czasie testu mierzona jest względna liczba ruchów stawu skokowego (strategia skokowa) i bioder (strategia biodrowa), wykonanych w celu utrzymania równowagi.

 

Rhythmic Weight Shift

Rytmiczne przeniesienie ciężaru

Określa charakterystyki ruchu związane z możliwościami świadomego przemieszczania środka ciężkości w prawo/lewo oraz do przodu/tyłu. Odbywa się to w kontrolowany (rytmiczny) sposób i w 3 odmiennych szybkościach (1, 2 i 3 sek.). Mierzone parametry to poosiowa (zamierzona) prędkość wychylenia oraz kontrola kierunku.

 

Weight Bearing Squat

Określa procentowy udział ciężaru, przenoszonego przez każdą z nóg pacjenta stojącego w czterech różnych pozycjach: nogi całkowicie wyprostowane, nogi ugięte pod kątem 30o, ugięte pod kątem 60o, ugięte pod kątem  90o.

 

Unilateral Stance

Stanie na jednej nodze

Określa posturalną prędkość wychylenia pacjenta stojącego na prawej lub lewej nodze, z oczyma otwartymi i zamkniętymi. Długość każdego przebiegu wynosi 10 sek.

 

Dostępne protokoły treningowe:

Standardowe protokoły treningowe z biofeedbacki’em

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

SMART EquiTest®

Trening służący wytworzeniu habituacji i kompensacji na ruchomym podłożu

 

NIE

 

NIE

 

TAK

 

NIE

 

TAK

Trening służący wytworzeniu habituacji i kompensacji w ruchomym otoczeniu wizualnym

 

NIE

 

NIE

 

TAK

 

NIE

 

TAK

Sekwencyjny trening równowagi podczas siadania

TAK

TAK

TAK

Opcja

Opcja

Trening dot. stania, utrzymywania ciężaru i mobilności

 

TAK

 

TAK

 

TAK

 

Opcja

 

Opcja

Trening w zamkniętym łańcuchu sekwencyjnym

TAK

TAK

TAK

Opcja

Opcja

* Sprawdź i porównaj jakie protokoły treningowe dostępne są w innych aparatach

 

Akcesoria do rehabilitacji:

 

Ćwiczenia treningowe dla standardowych grup aktywności dot. siadania, przenoszenia ciężaru, mobilności oraz treningu w zamkniętym łańcuchu sekwencyjnym 

Grupy aktywności określa się z początkowych składowych funkcji ruchowych, będących podstawą aktywności dnia codziennego. Operator ma możliwość wyboru wielu opcji protokołów postępowania, pokrywających potrzeby indywidualnego pacjenta,  m.in.: 

 • 26 standardowych celów
 • ustalenie tempa każdego z ćwiczeń  
 • ustalenie odległości poruszania się pacjenta 
 • typ/wielkość wizualnego biofeedback’u prezentowanego pacjentowi

Dla każdej z grup przygotowano ćwiczenia o narastającym stopniu trudności aby zaspokoić potrzeby różnych pacjentów w procesie powrotu do zdrowia.

 

 

Dokumentacja

 

Comprehensive Report

Obszerny raport 

Urządzenia  NeuroCom® dostarczają podstawowych składowych obiektywnej dokumentacji dokonań pacjenta (zarówno początkowych jak również ich zmian). Dokonują automatycznego zestawienia z normami, dopasowanymi do grupy wiekowej pacjenta. Uzyskuje się analizy i raporty zawierające dane graficzne i liczbowe dot. czasu ruchu, siły podniesienia, siły zejścia, odległości ruchu, kontroli kierunku oraz prędkości wychylenia podczas testu.

 

Evaluation Note

Notatka  

Notatka zawiera wydruk danych, uzyskanych podczas testu, które nie zmieściły się w normie (odniesionej do populacji lub danych normatywnych).

  

Daily Training Report

Raport treningowy 

Raport dzienny dostarcza informacji o wykonanych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, składający się z następujących elementów:

 

 • Czas – urządzenie rejestruje czas od rozpoczęcia pierwszego ćwiczenia do końca sesji treningowej.
 • Wybrane parametry ćwiczeń i treningu (rodzaj ćwiczenia, poziom, tempo, LOS, etc.).
 • Stopień prawidłowości wykonania ćwiczeń
 • Dodatkowe miejsce do zamieszczenia informacji o użytych akcesoriach, użytym torowaniu, udzielonych wskazówkach lub uwagach specyficznych dla danego ćwiczenia, jak również komentarze dot. oceny osiągnięć pacjenta w dniu bieżącym.

 

Progress Report

Raport  postępów 

Raport postępów zawiera graficzne podsumowanie osiągnięć pacjenta podczas kolejnych testów. Raport obiektywnie dokumentuje poprawę stanu zdrowia pacjenta.

 

Specyfikacja techniczna (hardware): 

SYSTEM HARDWARE

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

SMART EquiTest®

Dynamiczne otoczenie wizualne

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Dynamiczna platforma posturograficzna (tylko obrót)

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

18” x 60” (46 cm x 152 cm) Statyczna platforma posturograficzna

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Zintegrowana kabina pacjenta

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Komputer kompatybilny z IBM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Monitor kolorowy LCD

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Drukarka HP DeskJet

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Mysz bezprzewodowa typu trackball

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Elektryczny izolowany transformator

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

AKCESORIA

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

 SMART EquiTest®

Wood Apron (for long forceplate)

Drewniany fartuch (do długiej platformy posturograficznej)

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Rocker Board

Podstawka typu kołyska

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Bloki do wspinania się / schodki

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Angled Foot Wedges

Trójkątne klocki

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

4 schodki/schody (zestaw)

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

 * Sprawdź i porównaj jaka jest specyfikacja techniczna innych aparatów

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt