SMART EquiTest®

Skomputeryzowana dynamiczna posturografia (Computerized Dynamic Posturography (CDP))

 

Specyfikacja:

Systemy NeuroCom®  zapewniają obiektywne metody pomiaru kluczowych parametrów określających równowagę i mobilność pacjenta.

SMART EquiTest pozwala na obiektywną ocenę i rehabilitację pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi i mobilności (na podłożach stabilnych i niestabilnych wraz z dynamicznym otoczeniem wizualnym). Umożliwia też systematyczne badanie efektywności oddziaływania bodźców wizualnych, przedsionkowych i somatosensorycznych na równowagę oraz badanie mocy i koordynacji automatycznych ruchów posturalnych.

 

Dostępne standardowe protokoły oceny:

Standardowe protokoły oceny

 

VSR Sport®

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master® 

EquiTest® 

SMART EquiTest®

Sensory Organization Test (SOT)

NIE 

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Adaptation Test (ADT)

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Motor Control Test (MCT)

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

Center of Gravity (COG) Alignment

TAK 

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Limits of Stability (LOS)

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Strategy Analysis

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Rhythmic Weight Shift

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Weight Bearing Squat

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Unilateral Stance Test

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Sit-To-Stand

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Walk Across

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Tandem Walk

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Step-Quick-Turn

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Step-Up-and-Over

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Forward Lunge

NIE

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

* Sprawdź i porównaj jakie protokoły oceny dostępne są w innych aparatach

 

Sensory Organization Test (SOT) 

Obiektywne rozpoznanie nieprawidłowości działania trzech systemów sensorycznych pacjenta, odpowiadających za kontrolę posturalną: somatosensorycznego, wzrokowego i przedsionkowego. Do oczu, stóp, stawów pacjenta dostarczane są nieprawdziwe informacje (poprzez  ruch otoczenia wzrokowego (kabiny) i/lub podłoża).

SOT przebiega w 6 warunkach sensorycznych:

 • oczy otwarte; podłoże stabilne
 • oczy zamknięte; podłoże stabilne
 • oczy otwarte; podłoże stabilne; ruchome otoczenie wzrokowe (otoczenie porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta)
 • oczy otwarte, podłoże niestabilne (porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta), otoczenie wzrokowe nieruchome
 • oczy zamknięte, podłoże niestabilne (porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta)
 • oczy otwarte; podłoże niestabilne (porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta); ruchome otoczenie wzrokowe (otoczenie porusza się zgodnie z ruchami posturalnymi pacjenta)

Adaptation Test (ADT)

Seria obrotów platformy ujawnia automatyczne odpowiedzi motoryczne lub posturalne. Obroty trwają 0,4 sekundy i są zunifikowane amplitudowo dla wszystkich przebiegów i pacjentów. Pomiary określają możliwości adaptacji systemu motorycznego do zmiennych warunków związanych z podłożem.

 

Motor Control Test (MCT)

Sekwencja przesunięć platformy w kierunku postępowo zwrotnym, wyskalowana do wzrostu pacjenta, trwająca poniżej 1 sekundy, ujawnia automatyczne odpowiedzi posturalne. Pomiary określają symetrię utrzymywania ciężaru (weight bearing), prędkość reakcji (latencję) oraz moc i symetrię (prawo/lewo) odpowiedzi.

 

Center of Gravity (COG) Alignment

Położenie środka ciężkości 

Wszystkie  płyty siłowe kalibrowane są do wzrostu każdego pacjenta. Rzeczywisty środek ciężkości pacjenta wyświetlany i śledzony jest na monitorze. Pozycja środka ciężkości pacjenta jest dokładnie detekowana i prezentowana niezależnie od położenia/ustawienia stóp na platformie.

 

Strategy Analysis

Analiza strategii

W czasie testu mierzona jest względna liczba ruchów stawu skokowego (strategia skokowa) i bioder (strategia biodrowa), wykonanych w celu utrzymania równowagi.

 

Weight Bearing Squat

Określa procentowy udział ciężaru, przenoszonego przez każdą z nóg pacjenta stojącego w czterech różnych pozycjach: nogi całkowicie wyprostowane, nogi ugięte pod kątem 30o, ugięte pod kątem 60o, ugięte pod kątem  90o.

 

Unilateral Stance

Stanie na jednej nodze

Określa posturalną prędkość wychylenia pacjenta stojącego na prawej lub lewej nodze, z oczyma otwartymi i zamkniętymi. Długość każdego przebiegu wynosi 10 sek.

 

Dostępne protokoły treningowe:

Standardowe protokoły treningowe z biofeedbacki’em

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

SMART EquiTest®

Trening służący wytworzeniu habituacji i kompensacji na ruchomym podłożu

NIE

 NIE

 TAK

 NIE

TAK

Trening służący wytworzeniu habituacji i kompensacji w ruchomym otoczeniu wizualnym

 NIE

NIE

TAK

NIE

TAK

Sekwencyjny trening równowagi podczas siadania

TAK

TAK

TAK

Opcja

Opcja

Trening dot. stania, utrzymywania ciężaru i mobilności

TAK

TAK

TAK

 Opcja

 Opcja

Trening w zamkniętym łańcuchu sekwencyjnym

TAK

TAK

TAK

Opcja

Opcja

* Sprawdź i porównaj jakie protokoły treningowe dostępne są w innych aparatach

 

Akcesoria do rehabilitacji: 

Ćwiczenia treningowe dla standardowych grup aktywności dot. siadania, przenoszenia ciężaru, mobilności oraz treningu w zamkniętym łańcuchu sekwencyjnym 

Grupy aktywności określa się z początkowych składowych funkcji ruchowych, będących podstawą aktywności dnia codziennego. Operator ma możliwość wyboru wielu opcji protokołów postępowania, pokrywających potrzeby indywidualnego pacjenta,  m.in.:

 • 26 standardowych celów
 • ustalenie tempa każdego z ćwiczeń  
 • ustalenie odległości poruszania się pacjenta 
 • typ/wielkość wizualnego biofeedback’u prezentowanego pacjentowi

Dla każdej z grup przygotowano ćwiczenia o narastającym stopniu trudności aby zaspokoić potrzeby różnych pacjentów w procesie powrotu do zdrowia.

 

Dokumentacja

 

Comprehensive Report

Obszerny raport 

Urządzenia  NeuroCom® dostarczają podstawowych składowych obiektywnej dokumentacji dokonań pacjenta (zarówno początkowych jak również ich zmian). Dokonują automatycznego zestawienia z normami, dopasowanymi do grupy wiekowej pacjenta. Uzyskuje się analizy i raporty zawierające dane graficzne i liczbowe dot. czasu ruchu, siły podniesienia, siły zejścia, odległości ruchu, kontroli kierunku oraz prędkości wychylenia podczas testu.

 

Evaluation Note

Notatka  

Notatka zawiera wydruk danych, uzyskanych podczas testu, które nie zmieściły się w normie (odniesionej do populacji lub danych normatywnych).

 

 

Daily Training Report

Raport treningowy 

Raport dzienny dostarcza informacji o wykonanych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, składający się z następujących elementów:

 • Czas – urządzenie rejestruje czas od rozpoczęcia pierwszego ćwiczenia do końca sesji treningowej.
 • Wybrane parametry ćwiczeń i treningu (rodzaj ćwiczenia, poziom, tempo, LOS, etc.).
 • Stopień prawidłowości wykonania ćwiczeń
 • Dodatkowe miejsce do zamieszczenia informacji o użytych akcesoriach, użytym torowaniu, udzielonych wskazówkach lub uwagach specyficznych dla danego ćwiczenia, jak również komentarze dot. oceny osiągnięć pacjenta w dniu bieżącym.

 

Progress Report

Raport  postępów

Raport postępów zawiera graficzne podsumowanie osiągnięć pacjenta podczas kolejnych testów. Raport obiektywnie dokumentuje poprawę stanu zdrowia pacjenta.

 

Specyfikacja techniczna (hardware): 

SYSTEM HARDWARE

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

SMART EquiTest®

Dynamiczna platforma posturograficzna(obrót i przesunięcie)

 NIE

NIE

 NIE

TAK

TAK

Dynamiczne otoczenie wizualne

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

18” x 60” (46 cm x 152 cm) Statyczna platforma posturograficzna

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Zintegrowana kabina pacjenta

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Komputer kompatybilny z IBM

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Monitor kolorowy LCD

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Drukarka HP DeskJet

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Mysz bezprzewodowa typu trackball

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Elektryczny izolowany transformator

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

AKCESORIA

 

Basic Balance Master®

Balance Master®

SMART Balance Master®

EquiTest®

 SMART EquiTest®

Wood Apron (for long forceplate)

Drewniany fartuch (do długiej platformy posturograficznej)

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Rocker Board

Podstawka typu kołyska

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Bloki do wspinania się / schodki

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

Angled Foot Wedges

Trójkątne klocki

Opcja

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

4 schodki/schody (zestaw)

NIE

TAK

Opcja

Opcja

Opcja

* Sprawdź i porównaj jaka jest specyfikacja techniczna innych aparatów

 

Dynamiczna platforma posturograficzna i wizualne otoczenie

Dynamiczna platforma posturograficzna (46 x 46 cm) oraz wizualne otoczenie kontrolowane są przez serwomotory, które wykonują  niezależne obroty wokół osi poprzecznych przechodzących przez stawy skokowe. Trzeci serwomotor kontroluje poziome przesunięcia platformy.

Charakterystyka ruchów płyty i otoczenia, kontrolowanych przez komputer: 

 • Obrót platformy +/-10 stopni, maksymalna prędkość 50 stopni/sek.
 • Przesunięcie płyty siłowej  +/-6.5 cm, maksymalna prędkość 15 cm/sek.
 • Obrót otoczenia wizualnego  +/-10stopni, maksymalna prędkość 20 stopni/sek.
 • Czas odpowiedzi przy prędkości maksymalnej wynosi, w każdym przypadku 50 msek.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt